Nadaswaram Instrumental Recital by Vaduvur SNR Krishna Murthy & Pelambur N Manikantan
Nadaswaram Instrumental Recital by Vaduvur SNR Krishna Murthy & Pelambur N Manikantan
Nadaswaram Instrumental Recital by Vaduvur SNR Krishna Murthy & Pelambur N Manikantan accompanied with Tanjavur Govindarajan and K. Dinesh Kumar on Tavil.