Merry Go Round: Group Art Exhibition
Merry Go Round: Group Art Exhibition @ Indira Gandhi National Centre For The Arts
Merry Go Round: Group Art Exhibition
Group Art Exhibition "Merry Go Round" by artists Anand Panchal, Anjana Mehra, Anuj Kumar Poddar, Arunanshu Chowdhury, Binoy Varghese, Dipti Bondre, Farhad Hussain, Hindol Brahmbhatt , Indrapramit Roy, Kazi Nasir, Kanchan Chander , Kiyomi Talaulicar, Laxman Aelay , M Pravat , Mousumi Biswas , Prakash Deshmukh, Rajan Krishnan , Rohit Sharma , Saptrishi Naskar, Shweta Talwar , Suchit Sahni & Simrin Mehra Aggarwal.