Convergys India Services Private Limited

Eplanet BPO

BPO Companies, Raja Rajeshwari Nagar

Mphasis BFL India Private Limited

BPO Companies, J.P Nagar

Customer First Services Private Limited

BPO Companies, BTM 1st Stage

RHLI Private Limited

BPO Companies, Jaya Nagar 9th Block

Greet Technologies Private Limited

BPO Companies, HSR Layout

Axs Online Private Limited

BPO Companies, Bannerghatta Road

Accenture

BPO Companies, Bannerghatta Road

Equii Solutions

BPO Companies, Bannerghatta Road

HSBC Data Processing India Limited

BPO Companies, Bannerghatta Road

iTrans Technologies India Private Limite...

BPO Companies, Bannerghatta Road

Infosys BPO

BPO Companies, J.P Nagar 3rd Phase

Brickwork India Private Limited

BPO Companies, BTM 1st Stage

Customer First Services Private Limited

BPO Companies, BTM 1st Stage

Mphasis BFL India Private Limited

BPO Companies, J.P Nagar

RHLI Private Limited

BPO Companies, Jaya Nagar 9th Block