Devanhalli Jain Tirth

Shree Sumtinath Jain Shwetamber Temple

Jain Temple, Yelahanka

Shree Simanderswami Jain Temple

Jain Temple, Dasara Halli

Shree Jirawala Parshwanath Jain Temple

Jain Temple, Ganga Nagar

Shree Munisuvrat Swami Jain Temple

Jain Temple, Cantonment

Sumtinath Jain Shwetamber Temple

Jain Temple, Yeshwanthpur

Sri Sankeshwar Parshwanath Jain Temple

Jain Temple, Rajaji Nagar 4th Block

Shree Munisuvrat Swami Jain Temple

Jain Temple, Madhavapura

Shree Jain Shwetamber Temple

Jain Temple, Frazer Town

Shree Ajitnath Jain Shwetamber Temple

Jain Temple, Tannery Road

Shree Simanderswami Jain Temple

Jain Temple, Chickpet