F-3 Nungambakkam Police Station

N-1 Royapuram Police Station

Police, Royapuram

F-5 Choolaimedu Police Station

Police, Choolaimedu

F-4 Thousand Lights Police Station

Police, Greams Road

K-3 Aminjikarai Police Station

Police, Aminjikarai

Model Control Room

Police, Egmore

R-4 Pondy Bazaar Police Station

Police, Pondy Bazaar

R-2 Kodambakkam Police Station

Police, Kodambakkam

K-6 TP Chatram Police Station

Police, T.P Chatram

E-3 Teynampet Police Station

Police, Teynampet

E-4 Teynampet Police Station

Police, Teynampet

W-24 Teynampet Womens Police Station

Police, Teynampet