Aegis
Sparsh Bpo Services Limited

BPO Companies, Salt Lake

DCL

BPO Companies, Bidhan Nagar (Salt Lake)

Maheshwari Datamatics

IT Companies, Mango Lane

IBM Global Services India Private Limite...

BPO Companies, Salt Lake

Rice Group

BPO Companies, Belghoria