Sophia Bhabha Hall

Seats: 818
Shivaji Natya Mandir

Auditorium, Dadar West

Gokhale Sabha Graha

Auditorium, Panvel

Laxmi Karyalaya

Auditorium, Khopat

Sunderbhai Hall

Auditorium, Churchgate

Yash Hall

Auditorium, Kurla West

Bhavans Hall

Auditorium, Chowpatty

Birla Kreeda Kendra

Auditorium, Grant Road West

Kanji Khetsey Sabhagriha

Auditorium, Grant Road

Birla Matoshree Sabhagriha

Auditorium, Marine Lines

Tarabhai Hall

Auditorium, Marine Lines

Theosophical Hall

Auditorium, Marine Lines

Alliance Francaise Auditorium

Auditorium, Marine Lines

Sunderbhai Hall

Auditorium, Churchgate

Jai Hind Auditorium

Auditorium, Churchgate

Shri Sunderbai Hall

Auditorium, Churchgate