Shree Shantinath Jain Temple

Shree Sambhavnath Jain Temple

Jain Temple, Wadala

Shree Mahavirswami Jain Temple

Jain Temple, Wadala

Shree Sambhavnath Jain Temple

Jain Temple, Matunga East

Shree Simanderswami Jain Temple

Jain Temple, Matunga East

Shree Munisuvratswami Jain Temple

Jain Temple, Matunga East

Shree Adeshwar Bhagwan Jain Temple

Jain Temple, Matunga East

Shree Munisuvrat Swami Jain Temple

Jain Temple, Matunga East

Shree Sahastrafana Parshwanath Jain Temp...

Jain Temple, Matunga East

Shree Munisuvratswami Jain Temple

Jain Temple, Matunga East

Shree Munisuvratswami Jain Temple

Jain Temple, Kalachowki