Divya Jyoti Girls Hostel

Affiliation: Youth/Student Gender: Womens

Rinku Girls Hostel

Hostel, Boring Road

Amba Girls Hostel

Hostel, Boring Road