Divya Jyoti Girls Hostel
Affiliation: Youth/Student Gender: Womens
Amba Girls Hostel

Hostel, Boring Road

Rinku Girls Hostel

Hostel, Boring Road