Sri Jagajyothi Basaveshwara Sahakara Sangha, Rajaji Nagar 2nd Block, Bangalore

Category: School

Phone:  (080) 23329634

Address:   Srirampuram Cross Road, Rajaji Nagar 2nd Block, Bangalore- 560010, Karnataka

Landmark:  Near Rajaji Nagar Police Station