Sathyam Cinemas
Sathyam Cinemas  ,Royapettah, Chennai movies
10:25 AM, 2:25 PM, 6:30 PM, 10:40 PM