Sathyam Cinemas
Sathyam Cinemas  ,Royapettah, Chennai movies
7:30 AM, 11:10 AM, 2:50 PM, 6:45 PM, 10:30 PM