Sathyam Cinemas
Sathyam Cinemas  ,Royapettah, Chennai movies
2:00 PM, 4:40 PM, 7:25 PM, 10:10 PM