Sathyam Cinemas
Sathyam Cinemas  ,Royapettah, Chennai movies
11:30 AM, 3:10 PM, 6:50 PM, 10:30 PM