Sathyam Cinemas
Sathyam Cinemas  ,Royapettah, Chennai movies
12:10 PM, 3:40 PM, 7:10 PM, 10:45 PM