Today  |  Wednesday  |  Thursday  |  Friday  |  Saturday  |  Sunday
Udhayam Multiplex Theatre  ,Ashok Nagar, Chennai movies

Udhayam Multiplex Theatre

Address:

3, Pillar Road, Ashok Nagar - 600083
landmark Near (Ashoka Pillar)
 

Tamil Movies


11:15 AM, 2:30 PM, 6:15 PM, 9:30 PM