Vetri Theatre
Vetri Theatre   ,Chromepet, Chennai movies
8:15 AM, 8:30 AM, 11:30 AM, 3:00 PM, 6:20 PM, 6:30 PM, 9:50 PM, 10:00 PM
11:30 AM