Samrat Cinema
Samrat Cinema  ,Shakurpur, Delhi-NCR movies