Cinemax Cinema versova Infinity Mall Regular Class
Cinemax Cinema versova Infinity Mall Regular Class in Infiniti Mall ,Andheri West, Mumbai movies
8:30 AM, 11:00 AM, 4:30 PM, 9:50 PM
10:30 AM, 1:30 PM, 4:30 PM, 7:30 PM, 10:30 PM
9:15 AM, 12:00 PM, 2:45 PM, 5:30 PM, 8:15 PM, 11:00 PM
12:15 PM
10:00 AM, 12:45 PM, 3:15 PM, 5:45 PM, 8:15 PM, 10:50 PM
10:00 AM, 3:00 PM, 8:30 PM, 10:55 PM
6:50 PM
5:15 PM
1:30 PM