PVR Oberoi Goregaon East Cinemas
PVR Oberoi Goregaon East Cinemas in Oberoi Mall ,Goregaon East, Mumbai movies
9:45 AM, 10:45 AM, 11:30 AM, 12:25 PM, 1:10 PM, 2:10 PM, 3:50 PM, 4:35 PM, 5:35 PM, 6:20 PM, 7:15 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:15 PM, 11:25 PM
12:15 PM, 5:35 PM
1:00 PM
9:30 AM
3:45 PM