PVR Oberoi Goregaon East Cinemas
PVR Oberoi Goregaon East Cinemas in Oberoi Mall ,Goregaon East, Mumbai movies
1:50 PM, 7:40 PM
11:50 AM, 6:05 PM, 10:55 PM
9:00 AM, 10:15 AM, 12:45 PM, 2:00 PM, 4:30 PM, 5:45 PM, 8:15 PM, 9:30 PM, 10:30 PM
11:40 AM
9:30 AM, 8:45 PM
9:00 AM, 2:30 PM, 8:00 PM, 10:50 PM
1:05 PM, 4:15 PM, 7:30 PM, 10:40 PM
10:30 AM, 5:20 PM
10:30 AM