Cinemax(Dagapur)
Cinemax(Dagapur)  ,Dagapur, Siliguri movies
9:30 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 2:45 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 9:15 PM
12:30 PM
1:45 PM, 4:00 PM, 8:30 PM
6:15 PM
More Theatres