Comparing MSR Mahal, Purasavakkam -Vs- Chennai Kammavar Naidu Varthaga Sangam, Purasavakkam -Vs- Shriraj Mahal, Purasavakkam