મકળ્ એંટરપ્રાઇસેસ

Electronics and Home Appliance Stores
 08066693069, 08025301647
 09845023950
105, આશીર્વાદ અપાર્ટ્મેંટ, ઓસ્ટિન ટાઉન, બૈંગલોર - 560047, Karnataka
નિયર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇંડિયા
View Map

Services

Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન
Prestige: પ્રેશર કૂકર
Butterfly: મિક્સર ગ્રાઇંડર
Whirlpool: વાશિંગ મશીન
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: યેસ
Hawkins: કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર
Onida: કલર ટેલિવિજન
Consumer Durables: નો
Services: યેસ
Godrej: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર
Bajaj: સીલિંગ ફેન, આયરન્સ ડ્રાઈ એંડ સ્ટીમ, ટેબલ ફેન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Panasonic: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ ઓડિયો, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મિની હાઇ-ફી સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., સ્લિમ ટી.વી.
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
Usha Lexus: હેંડ બ્લંડર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન
Brands: હિટાચિ, એલ.જી., પેનાસોનિક, સેમસંગ, વોલ્ટાસ, વરપૂલ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.

Write Review

You might also like