રિલાયંસ ડિજિટલ

Electronics and Home Appliance Stores
 08022741046, 08026488518
1-2-3-75/બી, હુલિમવુ, બન્નેરઘટ્ટા રોડ, બૈંગલોર - 560076, Karnataka
ઓપોજિટ મીનાક્ષી ટેમ્પલ
View Map

Services

cash, credit card
Accessories: યેસ
Products: ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Accessories & Parts: યેસ
Products Other: એન/એ
Eureka Forbes: વેકુઅમ ક્લીનર
Used Laptops: નો
Consumer Durables: યેસ
Eco-Friendly: યેસ
Sales: યેસ
Equipment & Supplies: નો
Brands: એચ.પી., ડેલ, સની, લુજટેક
Repairs & Services: નો
Studio: નો
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Brands: એન/એ
Networking Equipment: એન/એ
Electrolux: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Services: નો
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
BPL: કન્વેન્શનલ ટી.વી., કૂકિંગ હોબ્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ગૈસ ટેબલ્સ, હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી.
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, કેમકેર્ડર, સી.ડી. રેડિઓ કેસેટ રિકોર્ડર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, આઈ.સી. એંડ કેસેટ રિકોર્ડર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિની હાઇ-ફી સિસટમ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, એમ.પી.3 સી.ડી. રિસીવર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ઓડિયો, રેડિઓ કેસેટ પ્લેઅર, રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., સ્ટેંડ્બાઇ લાઇટ, ઠેર્મોપોત, વેકુઅમ ક્લીનર, વાશિંગ મશીન
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Philips: બ્લેંડર, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, કેસેટ પ્લેઅર, સી.ડી. પ્લેઅર, સીટર્સ પ્રેસેસ, કોફી મેકર, કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક રાઇસ કૂકર , ફ્લેટ ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, ગ્રીલ્લેર, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર, કેટલ્સ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મિક્સર ગ્રાઇંડર, એમ.પી.3 એંડ એમ.પી.4 પ્લેઅર, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ટી.વી. એંડ ડી.વી.ડી. પ્લેઅર્સ, રેડિઓ, સેંડવિચ મેકર, સ્ટીમ આયરન, ટોસ્ટર, અલ્ટ્રા સ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર
Brands: બ્લોકબેરી, એચટીસી, એલ.જી., મોટોરોલા, નોકિઆ, સેમસંગ, સની એરિક્સન
Prestige: ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર
Sansui: સી.ડી. સીરીસ, કન્વેન્શનલ ટી.વી., ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી., અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Akai: એયર કૂલર, એયર પ્યૂરિફાઇર, ચેસ્ટ ફ્રીજર, કલર ટેલિવિજન, હીટર, હોમ થિએટર સ્પીકર્સ, આઇસ મેકર, આઈપોડ ડોકિંગ સ્પીકર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ મ્યૂઝિક પ્લેઅર, વેકુઅમ ક્લીનર, વાશિંગ મશીન, વાટર ડિસ્પેન્સેર, વાઇન સેલર
Preethi: કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products: કીબોર્ડ, મોડેમ્સ, માઉસ, પ્રિન્ટર, સ્કેનર, સ્પીકર્સ
Godrej: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Services: નિકોન કેમેરા, કેનન કેમેરા, પેનાસોનિક કેમેરા, સેમસંગ કેમેરા
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Brands: બ્રિટિશ દૌફેલ્દ, બી સેફ, કલર જોન, કોસમિક, એલ્કેન, કિનસ્ટેર, કેન્ટ અલ્ટ્રા, લાઇફગાર્ડ, લમિનસ, મોનીબ, ઓર્પેટ, ફિલિપ્સ, પાવર એચ2ઓ, પ્યુર ઇટ, સુપ્રીમોક્ષ, ઉશા, વી ગાર્ડ
Haier: કલર ટેલિવિજન, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Toshiba: એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી.
Whirlpool: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Kenstar: એયર કૂલર, ફુલી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, ઇન્સ્ટેન્ટ વાટર હીટર્સ, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, લી પ્યુર વાટર પ્યૂરિફાઇર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, મલ્ટી પ્રોસેસર, રેફ્રિજરેટર, રાઇસ કૂકર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સ્ટીમ આયરન, સ્ટોરેજ વાટર હીટર્સ, ટોસ્ટર, વાટર ડિસ્પેન્સેર
LG: એયર પ્યૂરિફાઇર, કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડિશવાશર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલર ડમ માઇક્રોવેવ, સોલો માઇક્રોવેવ, સ્ટીમ વાશર ડ્રાયર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશર ડ્રાયર
Brands: બ્લૂ સ્ટાર, ઇલેક્ટ્રોલક્સ, ગોડરેજ, હેયર, હિટાચિ, કેલ્વિનેટર, એલ.જી., ઓ જેનરલ, સેમસંગ, વરપૂલ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, સીલિંગ ફેન, ચિમ્નીસ, કોફી મેકર, કુકટોપ, ડિઝ્ની ફેન, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇલેક્ટ્રિક ટી મેકર, ફૂડ પ્રોસેસર, ફ્રેશ એયર ફેન્સ, હેંડ બ્લેંડર્સ એંડ હેંડ મિક્સર્સ, ઇંડક્શન કૂકર, ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ ફેન્સ, આયરન્સ ડ્રાઈ એંડ સ્ટીમ, જે.એમ.જી.એસ. એંડ જૂસર્સ, મગ્નીફીક સીલિંગ ફેન્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નર્દી હોબ્સ, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, પેડેસ્ટલ ફેન, પ્રેશર કૂકર, રૂમ કૂલર્સ, રૂમ હીટર, ટેબલ ફેન, ટોસ્ટર્સ પોપ અપ એંડ સેંડવિચ, વાલ ફેન, વાટર હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Brands: અકર , એપલ , ડેલ , ઇપ્સન , એચ.પી. , લિનોવો , સની , ટોશિબા
Sharp: એયર પ્યૂરિફાઇર, કલર ટેલિવિજન, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Sanyo: ઓડિયો સીસ્ટમ્સ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ / ફ્લેટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન

Other Branches of Reliance Digital

Near State Bank Of Mysore
BTM 2nd Stage, Bangalore
Near Big Bazar
Banashankari, Bangalore
Banaswadi, Bangalore
Beside Modi Hospital
Basaveshwara Nagar, Bangalore
Near Ram Mandir
Begur Hobli, Bangalore
Near Uma Theatre
Bull Temple Road, Bangalore
In Mars Enclave
Byatarayanapura, Bangalore
In Gopalan Signature Mall
C.V Raman Nagar, Bangalore
View All 30 Branches of Reliance Digital

Write Review

User Reviews

what are the requirements to purchase a sony ericsson mobile on EMI Option

You might also like