રેજ્ટ્રોનિક્સ Owner Verified Listing

Electronics and Home Appliance Stores
 08041311901, 08041311903
 09538890012, 09538890013
8, 100 ફીટ રિંગ રોડ, બી.ટી.એમ. 2એન.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર - 560076, Karnataka
નિયર વોટર ટેંક
View Map

Services

cash, credit card
Brands: સેમસંગ
Products: લેપટોપ
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Brands: વી-ગાર્ડ
Accessories & Parts: નો
Products Other: સ્ટેબિલાઇઝર, વાટર હીટર
Eureka Forbes: એયર પ્યૂરિફાઇર, વેકુઅમ ક્લીનર
Used Laptops: નો
Kenstar: મિક્સર ગ્રાઇંડર, સ્ટીમ આયરન
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
AC Types: સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
BPL: કન્વેન્શનલ ટી.વી., ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., સ્લિમ ટી.વી.
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., બિગ ટી.વી. ડી.ટી.એચ., ડિશ ટી.વી., પ્રેસર ભરતી, ટાટા સ્કાઇ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Brands: એક્વા ગાર્ડ, કિનસ્ટેર, પ્યુર ઇટ, આર.ઓ. વાટર પ્યૂરિફાઇર ડીલર્સ, વી ગાર્ડ
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મિની હાઇ-ફી સિસટમ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Sony: સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
IFB: ડિશવાશર, ડ્રાઇએર્સ, વાશિંગ મશીન
Whirlpool: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
LG: કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડિશવાશર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલર ડમ માઇક્રોવેવ, સોલો માઇક્રોવેવ, સ્ટીમ વાશર ડ્રાયર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશર ડ્રાયર
Brands: એલ.જી., ઓનિડા, સેમસંગ, વોલ્ટાસ, વરપૂલ
Prestige: કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Sansui: ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Preethi: કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Credit Cards Accepted: અમેરિકન એક્સ્પ્રેસ, માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Godrej: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન

Write Review

User Reviews

It was a really very bad experience for me. After viewing reviews of Abhishek Gupta and other google user also I went to this shop to purchase Samsung TV. I bought Samsung J series TV from RajTronics. These people are such a liars. Just to sell the goods they will show you false waranty and other documents. They promised me a 3 year waranty and sold the TV. When I spoke to customer care, them came to know that my TV has only 1 year warranty. Now these people (Rajtronics) are not listening to me and not giving me the said waranty.
I am sure about service that their service will also be worst.
Worst liars, I have ever seen in my life.

Worst experience of my life.

ya, for me also its bad experience , 08/07/2014 i brought TV and washing machine they delivered next day only but they delivered DEMO pieces,I called up they replying very bad they try to convince me and when i buy the TV I decided to buy LG but they suggested to buy Samsung TV I brought that BUT they deliverd DEMO pieces.

I suggesting that don't visit this shop, they cheaters

its bad experience , 08/07/2014 i brought TV and washing machine they delivered next day only but they delivered DEMO pieces,I called up they replying very bad they try to convince me and when i buy the TV I decided to buy LG but they suggested to buy Samsung TV I brought that BUT its DEMO pieces.

I suggesting that don't visit this shop, they cheaters

I wonder why this still remains the Samsung's main dealer. This Dealer just does false promises. I would pay a little more than buying from this seller. Very rude representatives.
Extremely Poor Customer handling and service, We bought a Samsung refrigerator from them, the person who handled the product range named Anand, was a big bullshit, I dont understand how a electronic store can keep such a nasty man for his customer handling rather mishandling. The person had least interest in even telling the prices of the refrigerators forget about explaining the features. If didnt had to take Samsung Employee benefit on the product I wouldnt have bought anything there. Chroma and Pai Electronics are 1000 times better than stupid Rajtronics.
Very Poor Service. Delivery takes more than a day. Drivers starts in the morning and reaches your place in the afternoon on the next day.
Installation if the product is done by thr driver himself.

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.