અશોક સમન્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 08022255569, 08022266659
 09880197147, 09680197147
95, હોસ્પિટલ રોડ, બી.વી.કે. આઇયેઁગર રોડ, બૈંગલોર - 560053, Karnataka
નિયર મેનકા થિએટર
View Map

Services

cash, credit card
Brands: કેન્ટ આર.ઓ.
Repairs & Services: યેસ
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Sales: યેસ
Services: યેસ
BPL: કન્વેન્શનલ ટી.વી., કૂકિંગ હોબ્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ગૈસ ટેબલ્સ, હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી.
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., વિડિઓકોન ડી2એચ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Butterfly: ચેનસ્ટેર, કુકવેયર સેટ, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, એન્સેમ્બ્લ્સ એંડ ડિનર સેટ, ગૈસ સ્ટોવ, કિચેન સિંક, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વેકુઅમ ફ્લાસ્ક, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વેકુઅમ લંચ બોક્સ, ટેબલ ટોપ ગ્રાઇંડર
Toshiba: એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી.
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, કેમકેર્ડર, સી.ડી. રેડિઓ કેસેટ રિકોર્ડર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિની હાઇ-ફી સિસટમ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, એમ.પી.3 સી.ડી. રિસીવર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ઓડિયો, રેડિઓ કેસેટ પ્લેઅર, રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., સ્ટેંડ્બાઇ લાઇટ, ઠેર્મોપોત, વેકુઅમ ક્લીનર, વાશિંગ મશીન
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Brands: હિટાચિ, કિનસ્ટેર, એલ.જી., પેનાસોનિક, સેમસંગ, વિડિઓકોન, વોલ્ટાસ, વરપૂલ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, સીલિંગ ફેન, ચિમ્નીસ, કુકટોપ, ડિઝ્ની ફેન, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇલેક્ટ્રિક ટી મેકર, ફૂડ પ્રોસેસર, ફ્રેશ એયર ફેન્સ, હેંડ બ્લેંડર્સ એંડ હેંડ મિક્સર્સ, ઇંડક્શન કૂકર, આયરન્સ ડ્રાઈ એંડ સ્ટીમ, જે.એમ.જી.એસ. એંડ જૂસર્સ, મગ્નીફીક સીલિંગ ફેન્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પેડેસ્ટલ ફેન, પ્રેશર કૂકર, રૂમ કૂલર્સ, રૂમ હીટર, ટેબલ ફેન, ટોસ્ટર્સ પોપ અપ એંડ સેંડવિચ, વાલ ફેન, વાટર હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Prestige: ચિમ્ની, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, કિચેન ટૂલ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
KAFF: બિલ્ટ ઇન હોબ્સ, બિલ્ટ ઇન અવન, ચિમ્ની, કૂકિંગ રેંજ, કુકટોપ, ડિશવાશર, કિચેન પલાઉટ સિસટમ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન
Maharaja Whiteline: ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇમર્જેન્સી લાઇટ, ફૂડ પ્રોસેસર, હોલગેન હીટર, હેંડ બ્લંડર, હીટ કોંવેર્ટેર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, રાઇસ કૂકર, ટોસ્ટર, વેટ ગ્રાઇંડર

Write Review