વી.જી.પી.

Electronics and Home Appliance Stores
 08025482681, 08025482679
 09880629614, 09686680757
48, મિસ કોમ્પ્લેક્સ, મોસ્ક રોડ, ફ્રેઝર ટાઉન, બૈંગલોર - 560005, Karnataka
ઓપોજિટ મોસ્ક
View Map

Services

cash, credit card
Toshiba: એલ.સી.ડી. ટી.વી.
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: નો
Brands: કૈલશ, પિજન
Eureka Forbes: એયર પ્યૂરિફાઇર, વેકુઅમ ક્લીનર
Consumer Durables: યેસ
AC Types: સ્પ્લિટ એ.સી.
Services: યેસ
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Panasonic: ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ફૂડ પ્રોસેસર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વાશિંગ મશીન
Sony: ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
Whirlpool: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Philips: કોફી મેકર, કલર ટેલિવિજન, ફૂડ પ્રોસેસર, ગ્રીલ્લેર, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મિક્સર ગ્રાઇંડર, ટોસ્ટર
LG: એયર પ્યૂરિફાઇર, કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડિશવાશર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલર ડમ માઇક્રોવેવ, સોલો માઇક્રોવેવ, સ્ટીમ વાશર ડ્રાયર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશર ડ્રાયર
Brands: ગોડરેજ, એલ.જી., ઓનિડા, સેમસંગ, વિડિઓકોન, વરપૂલ
Prestige: ચિમ્ની, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગૈસ સ્ટોવ, જૂસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર
Preethi: કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, વેટ ગ્રાઇંડર
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Godrej: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Beside Food World
Indira Nagar, Bangalore
Behind Vasan Eye Care Hospital
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Beside Kalamandir Showroom
Malleswaram, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

Write Review

You might also like