> > My Kalyan Mini Store

માઈ કલ્યાણ મિની સ્ટોર

Jewellery Shops
 8049652206
1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, શ્રી લક્ષ્મી નિલય, જે.સી. સર્કલ, કે આર રોડ, હોસકોટે, બૈંગલોર - 562114, Karnataka

Product Catalogue

Services

cash, credit card
Repairs: નો
Stones: પ્રેશિયસ, સેમીપ્રેશિયસ
Designer/Label: કલ્યન
Type Of Jewellery: ડાયમંડ, ગોલ્ડ, સિલ્વર, ટ્રેડિશનલ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like