વીવેક્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041461909, 08041461929
949, 24ટી.એચ. મેન, જે.પી નગર 2એન.ડી. ફેજ, બૈંગલોર - 560078, Karnataka
ઓપોજિટ કેફે કોફી દે
View Map

Services

cash, credit card
Services: સેલ્સ
Segment: રેજિડેન્શલ
Accessories: રિમોટ સ્વિચેસ
Products: લેપટોપ
Accessories: યેસ
Products: સિન વેવ ઇન્વર્ટર્સ
Accessories & Parts: યેસ
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા
Eureka Forbes: એયર પ્યૂરિફાઇર, વેકુઅમ ક્લીનર
Used Laptops: નો
Kenstar: એયર કૂલર, માઇક્રોવેવ અવન
Sales: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Repairs & Services: યેસ
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Brands: કેનન, ફજી
Credit Cards Accepted: નો
Brands: એ.પી.સી., ન્યૂમેરિક, એક્સેનોન
Services: નો
Type: ઇમર્જેન્સી
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
BPL: કન્વેન્શનલ ટી.વી., ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી.
Sony: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, વોકમેન એમ.પી.3
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. રેડિઓ કેસેટ રિકોર્ડર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, આઈ.સી. એંડ કેસેટ રિકોર્ડર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિની હાઇ-ફી સિસટમ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, એમ.પી.3 સી.ડી. રિસીવર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ઓડિયો, રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., સ્ટેંડ્બાઇ લાઇટ, વેકુઅમ ક્લીનર, વાશિંગ મશીન
IFB: કમર્શલ ડિશવાશર્સ, ડિશવાશર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Onkyo: 5.1 સ્પીકર સિસટમ, બૂક શેલ્ફ સ્પીકર્સ, સેંટર / સરાઉંડ સ્પીકર્સ
Philips: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એમ.પી.3 એંડ એમ.પી.4 પ્લેઅર, પોર્ટેબલ ટી.વી. એંડ ડી.વી.ડી. પ્લેઅર્સ
Brands: બ્લોકબેરી, એચટીસી, એલ.જી., મોટોરોલા, નોકિઆ, સેમસંગ, સની એરિક્સન
Sansui: કન્વેન્શનલ ટી.વી., ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી., અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Glen: બિલ્ટ ઇન હોબ્સ, બિલ્ટ ઇન અવન, ચિમ્ની, કુકટોપ, ગ્રીલ્લેર, ઇંડક્શન કૂકર
Preethi: કોફી મેકર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Godrej: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., બિગ ટી.વી. ડી.ટી.એચ., ડિશ ટી.વી., પ્રેસર ભરતી, સન ડાઇરેક્ટ, ટાટા સ્કાઇ, વિડિઓકોન ડી2એચ
Brands: એક્વા સ્ટાર, કિનસ્ટેર, લાઇફગાર્ડ, પાવર એચ2ઓ, પ્યુર ઇટ, ઉશા, વી ગાર્ડ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Haier: કલર ટેલિવિજન, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Crompton Greaves: ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ ફેન્સ, પેડેસ્ટલ ફેન, પર્સનલ ફેન્સ, ટેબલ ફેન
Whirlpool: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Siemens: ડિશવાશર, ફ્રીજર્સ, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
LG: કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલર ડમ માઇક્રોવેવ, સોલો માઇક્રોવેવ, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર
Brands: બ્લૂ સ્ટાર, ગોડરેજ, ગોલ્ડ સ્ટાર, કિનસ્ટેર, સેમસંગ, વિડિઓકોન
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, સીલિંગ ફેન, ચિમ્નીસ, કોફી મેકર, કુકટોપ, ડિઝ્ની ફેન, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇલેક્ટ્રિક ટી મેકર, ફૂડ પ્રોસેસર, ફ્રેશ એયર ફેન્સ, હેંડ બ્લેંડર્સ એંડ હેંડ મિક્સર્સ, ઇંડક્શન કૂકર, ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ ફેન્સ, આયરન્સ ડ્રાઈ એંડ સ્ટીમ, જે.એમ.જી.એસ. એંડ જૂસર્સ, મગ્નીફીક સીલિંગ ફેન્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નર્દી હોબ્સ, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, પેડેસ્ટલ ફેન, પ્રેશર કૂકર, રૂમ કૂલર્સ, રૂમ હીટર, ટેબલ ફેન, ટોસ્ટર્સ પોપ અપ એંડ સેંડવિચ, વાલ ફેન, વાટર હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Morphy Richards: ચોપર, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ફૂડ પ્રોસેસર, હેંડ બ્લંડર, કેટ્લ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, ઓ.ટી.જી., રૂમ હીટર, સેંડવિચ મેકર, સ્ટીમ આયરન, ટી મેકર, ટોસ્ટર, વેકુઅમ ક્લીનર
Brands: અકર , સમપેક, ઇપ્સન , એચ.પી. , લિનોવો , સની , ટોશિબા
Capacity: બિટ્વીન 51 કે.વી.એ. ટુ 250 કે.વી.એ., બિટ્વીન 251 કે.વી.એ. ટુ 500 કે.વી.એ., અપ ટુ 50 કે.વી.એ.
Faber: બિલ્ટ ઇન અવન, કુકટોપ, ડિશવાશર, ગૈસ હોબ્સ, કિચેન હૂડ
Khaitan: સીલિંગ ફેન, ફ્રેશ એયર ફેન્સ, હેંડ બ્લંડર, હેંડ મિક્સર, ઇમેર્જ્ન હીટર, જૂસર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મલ્ટીપર્પસ ફેન્સ, પેડેસ્ટલ ફેન, પોર્ટેબલ ફેન્સ, ટેબલ ફેન, વાલ એંડ કેબિન ફેન્સ
Sunflame: બિલ્ટ ઇન હોબ્સ, બિલ્ટ ઇન હૂડ્સ

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore
Opposite RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

Write Review

You might also like