> > MTR Coffee Shop

એમ.ટી.આર. કોફી શોપ

Coffee Shop
 08026582020
 09686192044
દે ગ્રેંડ કોંટિનેંટ, 44-બી, 1સ્ટ્રીટ મેન રોડ, જે.પી નગર, બૈંગલોર - 560078, Karnataka
ઇન દે ગ્રેંડ કોંટિનેંટ

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: અમેરિકન એક્સ્પ્રેસ, માસ્ટરકાર્ડ, પ્લસ, સ્ટાર, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review