યેસ્બી એંટરપ્રાઇસેસ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041513192, 08025570517-8
 09845076518
266, કે કામરાજ રોડ, બૈંગલોર - 560042, Karnataka
નિયર બંટા સ્ટોર
View Map

Services

Haier: રેફ્રિજરેટર
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Accessories & Parts: નો
Brands: હિટાચિ
Products Other: એ.સી.
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Videocon: કલર ટેલિવિજન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Philips: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ
LG: કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન

Write Review

You might also like