સેમસંગ પ્લાજા

Electronics and Home Appliance Stores
 08025503625, 08025503624
 09880715673, 09901802686
7, 17ટી.એચ. મેન, 100 ફીટ રોડ, કોરમંગલા 5ટી.એચ. બ્લોક, બૈંગલોર - 560095, Karnataka
નિયર સુખ સાગર હોટલ
View Map

Services

cash, credit card
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., ટાટા સ્કાઇ
Brands: સેમસંગ
Accessories: નો
Products: લેપટોપ
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: યેસ
Networking Equipment: એન.એ.
Used Laptops: નો
Brands: સેમસંગ
Consumer Durables: યેસ
Brands: સેમસંગ
Services: યેસ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.

Other Branches of Samsung Plaza

Near Corporation Bank
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Indian Oil Petrol Pump
Domlur, Bangalore
Near Brindavan Hotel
HBR Layout, Bangalore
Below Golds Gym
HRBR 1st Block, Bangalore
Opposite Croma
Indira Nagar, Bangalore
Near Vijaya Junior College
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Sukh Sagar Restaurant
Koramangala, Bangalore

Write Review

User Reviews

So we go to this place to buy a Samsung S3 Pebble Blue colour. Only White was available and they agreed to get us the Blue one from another outlet. They took our number and asked us to come after 45 mins. Before ordering for the Blue one, they even took confirmation from us stating that we should definitely come back coz they are ordering it from elsewhere. I had purchased my previous Samsung phone from the outlet in Forum Mall and the experience was good enough and hence chose the original outlet instead of going to Sangeethas and Universals. We return after more than an hour only to discover that the guy whos getting the phone is apparently on his way. The reality was that they had forgotten to order for the handset. They offered the op ... View More

You might also like