ગ્રેજ

Restaurant
 08066604444, 08066604270
વીવઁતા બાઇ તાજ, 41/3, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, એમ.જી રોડ, બૈંગલોર - 560001, Karnataka
ઇન વીવઁતા બાઇ તાજ

Services

cash, food coupon, credit card
Home Delivery Radius: એન.એ.
Amenities: નોટ અવૈલેબલ
Alcohol: યેસ
Stags Allowed: યેસ
Parking: વોલેટ
Home Delivery Call: એન.એ.
Catering: નો
Home Delivery: નો
Valet Parking: યેસ
Cuisine: યૂરોપિયન
Veg/Non-Veg: નન-વેજ
Food coupons accepted: નો
Credit Cards Accepted: યેસ
Amenities: ડી.જે.
Entry: ફ્રી
AC,Non AC: એ.સી.
cash, credit card
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Photos

Editor's Note
Graze: If your taste buds urge a taste of an unforgettable European cuisine, then don't compromise on an ordinary continental fare. At Graze located at Taj Residency, you can experience the city's best fine European dining with a hint of contemporary Europe right from the ambiance, the chef (Steven Liu who has over 15 years of experience in Dorchester and Savoy) down to the cuisine, et al You just can't miss the impressive Chardonnays and Cabarnet Sauvignons to choose from over 200 wines in the temperature regulated white and red wine cabinet, which also boasts of the vintage '94 and Insignia. Ah, yes, team it up with the Cuban cigars. If that's not it, you can also opt for the Wine flights an interesting concept of trying several wines ... View More

Review

User Reviews

Arguably the finest continental restaurant in the city of Bangalore.
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.