રિપેયર બેલ

Home Appliance Repair
 09632378580
2બી, કનક નગર, આર.ટી નગર, બૈંગલોર - 560032, Karnataka
એબોવ ન્યૂ માર્ટ સુપર માર્કેટ
View Map

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: નો
Accessories & Parts: નો
Appliance: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ગીજર - વાટર હીટર, એલ.સી.ડી. ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, મ્યૂઝિક સીસ્ટમ્સ, રેફ્રિજરેટર, ટેલિવિજન, વાશિંગ મશીન
Brands: એપલ-આઈફોન, બ્લોકબેરી, કૂલ પેડ, દોપોદ, ફ્લાઇ, એચ.પી. આઈપી.એ.ક્યૂ., એચટીસી, આઈ-મેટ, કાર્બન, એલ.જી., મેક્સ, મોટોરોલા, નોકિઆ, ઓ2, ઓનિડા, રેલાયન્સ સી.ડી.એમ.એ., સેમસંગ, સની એરિક્સન, સ્પીક, ટાટા ઇંડિકોમ સી.ડી.એમ.એ., વિડિઓકોન, વર્જિન
Authorized Repair Services Of: સેમસંગ, એલ.જી., ઓનિડા, સની, બી.પી.એલ., વરપૂલ, વિડિઓકોન

Write Review

You might also like