> > My Kalyan Mini Store

માઈ કલ્યાણ મિની સ્ટોર

Jewellery Shops
 8066084772
260, શરમ જીવી, વીદ્યવર્ધકા કોલેજ રોડ, રાજાજીનગર, બૈંગલોર - 560010, Karnataka

Services

cash, credit card
Repairs: નો
Stones: પ્રેશિયસ, સેમીપ્રેશિયસ
Designer/Label: કલ્યન
Type Of Jewellery: ડાયમંડ, ગોલ્ડ, સિલ્વર, ટ્રેડિશનલ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like