એ.એલ. નદીમ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 09731005838, 09886999836
21, એ સ્ટ્રીટ, શિવાજી નગર, બૈંગલોર - 560051, Karnataka
નિયર બીસ્મીલ્લહ શાહ મસ્જિદ
View Map

Services

Videocon: કલર ટેલિવિજન
Prestige: પ્રેશર કૂકર
Products: ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Whirlpool: વાશિંગ મશીન
Accessories & Parts: યેસ
Hawkins: કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર
Onida: કલર ટેલિવિજન
Used Laptops: નો
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Godrej: માઇક્રોવેવ અવન
Bajaj: સીલિંગ ફેન, આયરન્સ ડ્રાઈ એંડ સ્ટીમ, ટેબલ ફેન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન અપ્લાયન્સેસ
Brands: અકર , ડેલ , એચ.પી. , લિનોવો , સની , ટોશિબા
Panasonic: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિની હાઇ-ફી સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., સ્લિમ ટી.વી.
Sony: કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.

Write Review

You might also like

Related Keywords