ભિક્ષુ એંટરપ્રાઇસેસ

Electronics and Home Appliance Stores
 08028378151, 08028911101
 09845074210
527, 1સ્ટ્રીટ મેન રોડ, ટી.દસરા હલ્લી, બૈંગલોર - 560057, Karnataka
ઓપોજિટ જૈન ટેમ્પલ
View Map

Services

cash, credit card
Videocon: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Sharp: કલર ટેલિવિજન
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Accessories & Parts: યેસ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Brands: પિજન
Hawkins: કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર, રૂમ કૂલર્સ, રૂમ હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., ડિશ ટી.વી., ટાટા સ્કાઇ, વિડિઓકોન ડી2એચ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Butterfly: કુકવેયર સેટ, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, એન્સેમ્બ્લ્સ એંડ ડિનર સેટ, ગૈસ સ્ટોવ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર, ટેબલ ટોપ ગ્રાઇંડર
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Preethi: ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Philips: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર

Write Review

You might also like