નેક્સ્ટ

Electronics and Home Appliance Stores
 08032479269, 08041728070
63, બેલ લેઆઉટ, 60 ફીટ રોડ, વિદ્યારાન્યપુરમ, બૈંગલોર - 560097, Karnataka
નિયર કનારા બેંક
View Map

Services

cash, credit card
Brands: યૂરેકા ફારબસ
Products: ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Hitachi: રેફ્રિજરેટર
Accessories & Parts: નો
Eureka Forbes: વેકુઅમ ક્લીનર
Used Laptops: નો
Consumer Durables: યેસ
Sales: યેસ
Kelivanator: રેફ્રિજરેટર
Repairs & Services: નો
Preethi: મિક્સર ગ્રાઇંડર
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Networking Equipment: એન.એ.
Electrolux: રેફ્રિજરેટર
Services: નો
Videocon: કલર ટેલિવિજન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Brands: બિગ ટી.વી. ડી.ટી.એચ., ડિશ ટી.વી., ટાટા સ્કાઇ, વિડિઓકોન ડી2એચ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Panasonic: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. રેડિઓ કેસેટ રિકોર્ડર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ ઓડિયો, આઈ.સી. એંડ કેસેટ રિકોર્ડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મિની હાઇ-ફી સિસટમ, એમ.પી.3 સી.ડી. રિસીવર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ઓડિયો, સ્લિમ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
IFB: ડિશવાશર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Philips: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એમ.પી.3 એંડ એમ.પી.4 પ્લેઅર, પોર્ટેબલ ટી.વી. એંડ ડી.વી.ડી. પ્લેઅર્સ
Kenstar: એયર કૂલર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, મલ્ટી પ્રોસેસર
LG: ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલો માઇક્રોવેવ, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Brands: હિટાચિ, એલ.જી., પેનાસોનિક, સેમસંગ, વિડિઓકોન, વોલ્ટાસ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Brands: અકર , સમપેક, ડેલ , એચ.સી.એલ., એચ.પી. , લિનોવો , સની , જેનિથ
Sansui: કન્વેન્શનલ ટી.વી., ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., સ્લિમ ટી.વી., અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Godrej: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Maharaja Whiteline: ફૂડ પ્રોસેસર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, રાઇસ કૂકર

Other Branches of NEXT

Near Axis Bank
HSR Layout, Bangalore
Near Sukh Sagar Restaurant
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Raghavendra Swamy Temple
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Near Bata Showroom
Kengeri, Bangalore
Opposite IBP Petrol Pump
Koramangala, Bangalore
Opposite Innovative Multiplex
Maratha Halli, Bangalore
Near RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

Write Review

User Reviews

Its Really Very Great I got Service Of Ask Laill.com , Am Very Thank Full to ask laila , As it has All Information Filled in this Website Am Really Very Happy From Ask Laila Website Services.

You might also like