> > Citi Electricals

સિટી એલેક્ટ્રિકલ્સ

Washing Machine Repair
 08025712762
 09845378266
335, એજીપુરા મેન રોડ, વિવેક નગર, બૈંગલોર - 560047, Karnataka
નિયર ક્લાસ્સિક ગ્લાસ સ્ટોર
View Map

Services

Appliance: મિક્સર, ગ્રાઇંડર
Appliance: ફેન
Authorized Repair Services Of: સેન્સુઇ, વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ફિલિપ્સ
Authorized Repair Services Of: સેન્સુઇ, વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ફિલિપ્સ
Authorized Repair Services Of: સેન્સુઇ, વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ફિલિપ્સ, પિજન, કૈલશ, બટર્ફ્લાઇ
Authorized Repair Services Of: સેન્સુઇ, વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ફિલિપ્સ, પિજન, કૈલશ, બટર્ફ્લાઇ

Write Review

You might also like

People who viewed સિટી એલેક્ટ્રિકલ્સ also viewed