> > Oliva Clinic

ઓલીવા ક્લિનિક

Skin Clinic
4621, ટી.બી.આર. ટાવર નંબર-221, 2એન.ડી. એવેન્યૂ, અન્ના નગર વાઈ બ્લોક, ચેન્નઈ - 600040, Tamil Nadu
નિયર અન્ના નગર ટાવર મેટ્રો

Services

cash, credit card
Services: આસ્ન થેરેપી, એંટી એજિંગ ટ્રીટ્મેંટ, બોડી સ્કલ્પ્ટિંગ, કોટેરી, કેમિકલ પીલ્સ, ડેર્મેટોલોગિક સર્જરી, હેયર ટ્રેન્સ્પ્લાંટ, ઇંટેન્સ પલ્સ્ડ લાઇટ સ્કિન રેન્યૂએલ, આઈ.પી.એલ. હેયર રિમુવલ, લેસર હેયર રિમુવલ, મિક્રોડેર્મેબ્રેજ્ન, ફોતોઠેરપી, પિગ્મેન્ટેશ્ન,
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Services: હેયર લોસ, હેયર રિપ્લેસમેંટ, હેયર ટ્રેન્સ્પ્લાંટ, હેયર ટ્રીટ્મેંટ્સ, લેસર હેયર ટ્રીટ્મેંટ

Write Review

You might also like