સુઁતેક્ષ

Cellphone Showroom
 04442149252
#7 કે.એ.જે. પ્લાઝા ગ્રાઉંડ ફ્લોર નરસિંગપુરમ સ્ટ્રીટ માઉંટ રોડ, અન્ના સલાઇ, ચેન્નઈ - 600002, Tamil Nadu
નિયર - બંટા શોરૂમ

Services

Accessories: યેસ
Brands: એલ.જી., મોટોરોલા, નોકિઆ, સેમસંગ, સની એરિક્સન, ટાટા ઇંડિકોમ સી.ડી.એમ.એ., વર્જિન

Write Review