> > Sri Kailash Air Conditioners

શ્રી કૈલાશ એયર કંડિશનર્સ

AC Dealers
 04424700392, 04423717749
 09444049499, 09662925656
20, 5ટી.એચ. સ્ટ્રીટ, અશોક નગર, ચેન્નઈ - 600083, Tamil Nadu
નિયર આર3 પોલિસ સ્ટેશન

Services

Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Credit Cards Accepted: નો
cash, credit card
Brands: અકાઇ, ઇલેક્ટ્રોલક્સ, જી હન્ઝ, હિટાચિ, કિનસ્ટેર, એલ.જી., પેનાસોનિક, સેમસંગ, સાંયો, વિડિઓકોન, વોલ્ટાસ, વરપૂલ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Authorized Repair Services Of: અકાઇ, ઇલેક્ટ્રોલક્સ, જી-હન્ઝ, હિટાચિ, કિનસ્ટેર, એલ.જી., પેનાસોનિક, સેમસંગ, સાંયો, વિડિઓકોન, વોલ્ટાસ, વરપૂલ

Write Review

Nearby Locality Guides

Gandhi Nagar