> > The Apollo Clinic

દ અપોલો ક્લિનિક

Clinic
 04424472475, 04424472476
15/45, ગાંધી મંડપમ રોડ, કોટ્ટુરપુરમ, ચેન્નઈ - 600085, Tamil Nadu
ઓપોજિટ એ.એમ.એમ. સ્કૂલ

Services

cash, credit card
Stool Test: નો
Urine Test: યેસ
Treadmill Test: યેસ
Optical Test: યેસ
Nerve & Vein Test: યેસ
X-Ray: યેસ
Blood Tests: યેસ
Heart Test: યેસ
Lungs Test: યેસ
Scan: યેસ
Specialization: કાર્ડિય્લોગિસ્ટ, ડેંટિસ્ટ, જેનરલ સર્જરી, ગીનેકોલોગી,
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Adyar Mandaveli RA Puram Alwarpet