મોબાઇલ ક્યૂ

AC Repairs & Services
 08124403425
7, સુધર્સન કોમ્પ્લેક્સ, એમ.ડી.. હુસ્સિય્ન 1સ્ટ્રીટ લેન, રિચી સ્ટ્રીટ, માઉંટ રોડ, ચેન્નઈ - 600002, Tamil Nadu
નિયર સઁથાઇ સિનેમા થિએટર

Services

cash, credit card
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: યેસ
Credit Cards Accepted: નો
Type: એ.એમ.સી., ડેટા રિકવરી, ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Brands: એપલ-આઈફોન, બ્લોકબેરી, એચટીસી, એલ.જી., નોકિઆ, સેમસંગ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Authorized Repair Services Of: સેમસંગ, ઓનિડા, પેનાસોનિક, એલ.જી.

Write Review

You might also like