> > Kaya Skin Clinic

કયા સ્કિન ક્લિનિક

Skin Clinic
 04432929142
 09361166696, 09345455779
123/124, ઇસ્પહની સેન્ટર, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, નુંગમબક્કમ હાઇ રોડ, નુંગમબક્કમ, ચેન્નઈ - 600034, Tamil Nadu
બિસાઇડ અર્ચીએસ ગેલરી

Services

cash, credit card
Brands: કાયા
Services: આસ્ન એંડ સ્કેર્સ ટ્રીટ્મેંટ, આસ્ન થેરેપી, એંટી એજિંગ ટ્રીટ્મેંટ, બોડી હેયર રિમુવલ, બોતોક્ષ, બ્રાઇડલ બ્યૂટી સર્વિસેસ, કેમિકલ પીલ્સ, ડેર્મેટોલોગિક સર્જરી, ફેશલ, હેયર કેયર, હેયર ફોલ ટ્રીટ્મેંટ, હેયર લોસ થેરેપી, હેયર રિડક્શન, આઈ.પી.એલ. હેયર રિમુવલ, લેસર હેયર રિડક્શન, લેસર હેયર રિમુવલ, લેસર સ્કિન ટ્રીટ્મેંટ, મિક્રોડેર્મેબ્રેજ્ન, પર્મનેંટ હેયર રિમુવલ, પિગ્મેન્ટેશ્ન, રિજુવનેશન, સ્કિન ટાઇટેનિંગ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

User Reviews

How much is da acne treatment cost

You might also like