> > Dr. M Claud Fernandez

ડોક્ટર. એમ ક્લોડ ફર્નાંડેજ

Doctor
 04422520506
7, શબરી નગર ઇક્સટેન્શન, પોરુર, ચેન્નઈ - 600116, Tamil Nadu
નિયર ડબ્લ્યૂ.એસ.એસ. ઇંડસ્ટ્રીજ

Services

Not Practicing: નો
Specialization: જેનરલ મેડિસિન
Veterinarian: નો
Clinic: ડોક્ટર. એમ ક્લોડ ફેર્નઁદેઝ ક્લિનિક

Write Review

You might also like