સોની સેંટર

Electronics and Home Appliance Stores
 04442036333
3, અરકોત રોડ, પોરુર, ચેન્નઈ - 600116, Tamil Nadu
ઓપોજિટ નૈદુ હોલ

Services

cash, credit card
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Accessories: યેસ
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: નો
Services: યેસ
Brands: સની એરિક્સન
Brands: સની
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products: એક્સબોક્સ 360, પી.એસ.3, પી.એસ.2, પી.એસ.

Write Review

You might also like

People who viewed સોની સેંટર also viewed