> > My Kalyan Mini Store

માઈ કલ્યાણ મિની સ્ટોર

Jewellery Shops
 4067263379
12-40, લાય્ન્સ કોમ્પ્લેક્સ, બંદર રોડ, ચલ્લપલ્લી, મચિલીપટ્નમ - 521126

Services

cash, credit card
Repairs: નો
Stones: પ્રેશિયસ, સેમીપ્રેશિયસ
Designer/Label: કલ્યન
Type Of Jewellery: ડાયમંડ, ગોલ્ડ, સિલ્વર, ટ્રેડિશનલ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like