સોની વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 02228313333
ટ્રેડ ગ્લોબ બિલ્ડિંગ, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધેરી ઈસ્ટ, મુંબઈ - 400059, Maharashtra
નિયર કોહિનૂર એંડ લોટસ હોટલ
View Map

Services

Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Brands: સની
Accessories: યેસ
Products: લેપટોપ
Authorised Service Centre of: સની
Brands: સની
Used Laptops: યેસ
Brands: સની એરિક્સન
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા, વિડિયો રિકોર્ડર, ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ

Other Branches of Sony World

Near National College
Bandra West, Mumbai
Opposite Congress Office
Bhayandar East, Mumbai
Opposite Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Near Fine Arts Society
Chembur East, Mumbai
Near Municipal Hospital
Fort, Mumbai
Near Old Handloom House
Fort, Mumbai
Behind BMC Hospital
Ghatkopar, Mumbai
Near World Of Titan
Ghatkopar East, Mumbai
View All 26 Branches of Sony World

Write Review

You might also like