સોની ઇક્સ્ક્લુસિવ સ્ટોર

Electronics and Home Appliance Stores
 02512862684, 02512863596
6 એંડ 8, કૃષ્ણા નિવાસ, ચીપ્લુઁકર રોડ, ડોમ્બિવલી ઈસ્ટ, થાણે - 421201, Maharashtra
નિયર ગણેશ કોલદ ડ્રિંક
View Map

Services

cash, credit card
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Accessories: યેસ
Products: લેપટોપ
Accessories & Parts: યેસ
Used Laptops: નો
Consumer Durables: યેસ
Brands: સની
Brands: સની
Brands: સની
Brands: સની
Networking Equipment: એન.એ.
Services: નો
Brands: સની
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા, ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ, એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., કેમકેર્ડર, ટેબ્લેટ્સ
Products: પ્લેસ્ટેશન વિટા, પી.એસ.પી., પી.એસ.2, પી.એસ.3, પી.એસ.4, એક્સબોક્સ 360
Products: ડેટા કેબલ્સ, એલ.સી.ડી. મોનિટર્સ, મેમોરી કાર્ડ્સ, પેન ડ્રાઇવ, પ્રિન્ટર, સ્કેનર, સ્પીકર્સ

Write Review

You might also like