પરકાશ સ્ટોર

Electronics and Home Appliance Stores
 02222615560
221, હવેલીવલા બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, બોર બઝાર સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, - - 400001, Maharashtra
નિયર મથુરા ડેરી ફર્મ
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: યેસ
Brands: કોડેક, કેનન, સની
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન અપ્લાયન્સેસ
Panasonic: કેમકેર્ડર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Philips: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, સેંડવિચ મેકર
Kenstar: જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, મલ્ટી પ્રોસેસર, રાઇસ કૂકર, ટોસ્ટર
LG: કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન
Sunflame: ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગ્રીલ્લેર, હેંડ બ્લંડર, જૂસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, સ્નેક મેકર, ટોસ્ટર
Maharaja Whiteline: ફૂડ પ્રોસેસર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, ટોસ્ટર, વેટ ગ્રાઇંડર

Write Review

You might also like