સોની વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 02222641802, 02222641803
227, કમિસારિયાત બિલ્ડિંગ, ડોક્ટર. ડી.એન. રોડ, ફોર્ટ, - - 400001, Maharashtra
નિયર ઓલ્ડ હેંડ્લૂમ હાઉસ
View Map

Services

cash, credit card
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Accessories: યેસ
Accessories & Parts: યેસ
Brands: સની
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Brands: સની એરિક્સન
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products Other: એલ.સી.ડી. ટી.વી., ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર, ડિજિટલ કેમેરા

Other Branches of Sony World

Near Kohinoor And Lotus Hotel
Andheri East, Mumbai
Near National College
Bandra West, Mumbai
Opposite Congress Office
Bhayandar East, Mumbai
Opposite Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Near Fine Arts Society
Chembur East, Mumbai
Near Municipal Hospital
Fort, Mumbai
Behind BMC Hospital
Ghatkopar, Mumbai
Near World Of Titan
Ghatkopar East, Mumbai
View All 26 Branches of Sony World

Write Review

You might also like