સોની વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 02228622088, 02228663057
 09820305792
3, હિલ અપાર્ટ્મેંટ્સ, ઓર્લેમ સર્કલ, માર્વે રોડ, મલાડ વેસ્ટ, મુંબઈ - 400064, Maharashtra
નિયર એચ.ડી.એફ.સી. બેંક
View Map

Services

Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Brands: સની
Accessories: યેસ
Products: લેપટોપ
Authorised Service Centre of: સની
Brands: સની
Used Laptops: યેસ
Brands: સની એરિક્સન
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Products: કમ્પ્યૂટર્સ, હેંડીકેમ, હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન અપ્લાયન્સેસ
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા, વિડિયો રિકોર્ડર, ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ

Other Branches of Sony World

Near Kohinoor And Lotus Hotel
Andheri East, Mumbai
Near National College
Bandra West, Mumbai
Opposite Congress Office
Bhayandar East, Mumbai
Opposite Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Near Fine Arts Society
Chembur East, Mumbai
Near Municipal Hospital
Fort, Mumbai
Near Old Handloom House
Fort, Mumbai
Behind BMC Hospital
Ghatkopar, Mumbai
View All 26 Branches of Sony World

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort