ઠેં ફતે ઓફ દ ફ્યૂરિયસ 3ડી

ઇંગ્લિશ (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
Cast: વિન ડીજલ , ડ્વેન જોનસન , જેસન સ્ટેથમ , મિચેલ રોદ્રિગુએઝ , ટાયર્સ ગિબ્સન , લડેક્રિસ
Released on:
Genre: એક્શન, દ્રિલેર
Director: એફ ગેરી ગ્રે
Music Director: બ્રાયન ટાઈલર
ઠેં ફતે ઓફ દ ફ્યૂરિયસ 3ડી, ઇંગ્લિશ movie showtimes in Bangalore

ઠેં ફતે ઓફ દ ફ્યૂરિયસ 3ડી Movie Review

An amazing action film with sentiments and dialogues, The film directed by F. Gary Gray and Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez are in the lead role. There is a little tribute to Paul Walker in the end which the crowds love. ...

Read More

Show Timings of the Movie ઠેં ફતે ઓફ દ ફ્યૂરિયસ 3ડી on Jul 18, 2024

Write your review for ઠેં ફતે ઓફ દ ફ્યૂરિયસ 3ડી Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres